محوطه سازینمونه کار

مشاوره، طراحی، نظارت،اجرا و نگهداری محوطه برج بین المللی تهران

به نام خدا مشخصات پروژه نام پروژه برج بین المللی تهران ( 54 طبقه) خدمات مشاوره – طراحی – نظارت – اجرا و نگهداری سال 1385 مکان تهران – تقاطع اتوبان حکیم و اتوبان کردستان مساحت 19000 متر مربع – بزرگترین روف گاردن مجتمع مسکونی        

ادامه مطلب