باغبانیمقالات و آموزش

آبیاری قطره ای چیست و چه مزایایی دارد؟

آبیاری قطره ای چیست و چه مزایایی دارد؟ در دنیای رو به رشد امروزی که هر لحظه بر جمعیت جهانی افزوده می‌ شود، چاره ‌ای جز این نداریم که اقداماتی برای تولید هر چه بیشتر از منابع غذایی را جدی تر دنبال کنیم. در این باره با هر روش الگویی که باشید، در آخرین حلقه…

ادامه مطلب
باغبانیمقالات و آموزش

تا چه اندازه از راه و رسم پرورش گیاهان آپارتمانی می دانید؟

تا چه اندازه از راه و رسم پرورش گیاهان آپارتمانی می دانید؟ در روزگاری که محل زندگی بسیاری از ما در فضاهای شهری همراه با ساختمان های بلند مسکونی سر به آسمان سائیده است و ما را در القابی مانند آپارتمان نشینی خلاصه می ‌کند، هنوز هم می شود شور و شوق ماندن در میان…

ادامه مطلب