محوطه سازینمونه کار

مشاوره، طراحی معماری، طراحی گیاهی، نظارت و اجرا مجتمع مسکونی

مشخصات پروژه نام پروژه مجتمع مسکونی 72 واحدی سهند خدمات مشاوره – طراحی معماری – طراحی گیاهی – نظارت – اجرا سال 1382 مکان تهران – شهرزیبا – بلوار تعاون مساحت 750 متر مربع    

ادامه مطلب
محوطه سازینمونه کار

مشاوره، طراحی معماری، طراحی گیاهی، نظارت و اجرا ویلا شخصی کلاردشت

به نام خدا مشخصات پروژه نام پروژه کلاردشت – ویلای شخصی خدمات مشاوره – طراحی معماری – طراحی گیاهی – نظارت – اجرا سال 1383 مکان کلاردشت – منطقه آریو مساحت 1000 متر مربع

ادامه مطلب
محوطه سازینمونه کار

مشاوره، طراحی، نظارت،اجرا و نگهداری محوطه برج بین المللی تهران

به نام خدا مشخصات پروژه نام پروژه برج بین المللی تهران ( 54 طبقه) خدمات مشاوره – طراحی – نظارت – اجرا و نگهداری سال 1385 مکان تهران – تقاطع اتوبان حکیم و اتوبان کردستان مساحت 19000 متر مربع – بزرگترین روف گاردن مجتمع مسکونی        

ادامه مطلب