باغبانیمقالات و آموزش

نور مصنوعی چیست؟ و چگونه از آن برای گیاهان آپارتمانی استفاده کنیم؟

نور مصنوعی چیست؟ و چگونه از آن برای گیاهان آپارتمانی استفاده کنیم؟ گیاهان برای تداوم زندگی خود به نور نیاز دارند و خیلی ساده می توانند این نیاز همیشگی را با حضور در هوایی آزاد و تابش لطیف نور خورشید جستجو کنند. اما لحظه ‌ای درنگ کنید. این داستان زیبا برای آنها است که در…

ادامه مطلب