باغبانیمقالات و آموزش

تا چه اندازه از راه و رسم پرورش گیاهان آپارتمانی می دانید؟

تا چه اندازه از راه و رسم پرورش گیاهان آپارتمانی می دانید؟ در روزگاری که محل زندگی بسیاری از ما در فضاهای شهری همراه با ساختمان های بلند مسکونی سر به آسمان سائیده است و ما را در القابی مانند آپارتمان نشینی خلاصه می ‌کند، هنوز هم می شود شور و شوق ماندن در میان…

ادامه مطلب